KOMPLEKSOWE USŁUGI POMIAROWE

Pomiary

Profesjonalne pomiary wentylacji wykonywane przez specjalistów!
Go to Pomiar hałasu

Pomiar hałasu

Wykonujemy profesjonalne pomiary hałasu instalacji i urządzeń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Wartości pomiarów regulowane są przez zbiór aktów prawnych obowiązujących na terenie naszego kraju. Prawidłowy pomiar, oraz protokół z badania jest niezbędny podczas odbiorów przez instytucje państwowe tj. Sanepid czy Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Go to Pomiar skuteczności wentylacji

Pomiar skuteczności wentylacji

Prawidłowa wykonana i wyregulowana instalacja wentylacji gwarantuję wieloletnią i bezproblemową eksploatację, a tym samym obniża koszty utrzymania w domach prywatnych jak i w obiektach użyteczności publicznej i przemyśle.

Go to Pomiar szczelności

Pomiar szczelności

Pomiar szczelności instalacji wentylacji ma duże znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu systemu. Pozwala na weryfikację jakości wykonania instalacji lub jej konserwacji, oraz sprawdzenie czy jest ona zgodna z założeniami projektowymi. Nieszczelna instalacja wpływa na straty ciepła, spadek wydajności i ciśnienia w przewodach.

O nas

Pomiary wentylacji

Firma działa w branży HVAC od 25 lat, czas ten pozwolił nam na zdobycie doświadczenia niezbędnego przy świadczeniu usług w zakresie badań, pomiarów, regulacji i kontroli poprawności działania systemów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Oferujemy usługi związanie z pomiarami skuteczności wentylacji mechanicznej, pomiarami hałasu , szczelności sieci przewodów instalacji, urządzeń, oraz osprzętu. Dysponujemy odpowiednią wiedzą w zakresie naszej działalności na co potwierdzeniem są odpowiednie certyfikaty uzyskane przez naszych pracowników, także sprzęt z którego korzystamy posiada odpowiednie i aktualne atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, oraz świadectwa kalibracji wydane przez uprawnione do tego instytucje.

Pomiary wydajności, wilgotności, ciśnienia i przepływu:
>> sumaryczne wydajności
>> instalacji wentylacji,
>> pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach, oraz zakończeniach przewodów,
>> pomiary ciśnienia powietrza w przewodach wentylacyjnych, straty ciśnienia na urządzeniach filtrowentylacyjnych,
>> pomiary wydajności i ciśnienia w instalacjach wykorzystujących system różnicowania ciśnień w szczególności,
>> oddymianie dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, szybów windowych,
>> pomiary temperatury powietrza,
>> wykonywanie regulacji instalacji wentylacyjnych.

Pomiary hałasu:
>> pomiary hałasu na zewnątrz budynków powstałe od urządzeń,
>> pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń w wyniku pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
>> pomiary tła i środowiskowe na potrzeby projektowania tłumików, ekranów, przegród i zabudów tłumiących.

Pomiary szczelności:
>> pomiary szczelności sieci przewodów,
>> pomiary szczelności urządzeń,
>> pomiary szczelności osprzętu.

Bądź w kontakcie