Firma działa w branży HVAC od 10 lat, czas ten pozwolił nam na zdobycie doświadczenia niezbędnego przy świadczeniu usług w zakresie badań, pomiarów, regulacji i kontroli poprawności działania systemów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Oferujemy usługi związanie z pomiarami skuteczności wentylacji mechanicznej, pomiarami hałasu , szczelności sieci przewodów instalacji, urządzeń, oraz osprzętu. Dysponujemy odpowiednią wiedzą w zakresie naszej działalności na co potwierdzeniem są odpowiednie certyfikaty uzyskane przez naszych pracowników, także sprzęt z którego korzystamy posiada odpowiednie i aktualne atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, oraz świadectwa kalibracji wydane przez uprawnione do tego instytucje.

więcej...

Pomiary szczelności:

Umowa może precyzyjnie określać wymaganą klasę szczelności. Może ona jednak tylko zawierać normę, która w bardziej pośredni sposób również narzuca określony poziom szczelności, np. norma PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507 dotycząca kanałów wentylacyjnych lub PN-EN 12599 określająca warunki przekazania. 

więcej...

Pomiary hałasu:

Umowa może precyzyjnie określać wymaganą klasę szczelności. Może ona jednak tylko zawierać normę, która w bardziej pośredni sposób również narzuca określony poziom szczelności, np. norma PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507 dotycząca kanałów wentylacyjnych lub PN-EN 12599 określająca warunki przekazania.

więcej...

Pomiary skuteczności:

Umowa może precyzyjnie określać wymaganą klasę szczelności. Może ona jednak tylko zawierać normę, która w bardziej pośredni sposób również narzuca określony poziom szczelności, np. norma PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507 dotycząca kanałów wentylacyjnych lub PN-EN 12599 określająca warunki przekazania.

więcej...

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach, badania te są niezbędne w trakcie procesu odbioru instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Protokoły wyników badań skuteczności wentylacji, oraz hałasu są wymagane przy odbiorze wszystkich lokali użyteczności publicznej (lokali usługowych, handlowych, gastronomicznych i innych) przez służby takie jak Sanepid, oraz Urząd Nadzoru Budowlanego. Badania, wraz z protokołami z pomiarów sporządza się także w trakcie normalnego użytkowania instalacji celem sprawdzenia poprawności jej działania, oraz na potrzeby okresowych przeglądów, a także audytów wewnętrznych odnoszących się do instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Pomiary wydajności, wilgotności, ciśnienia i przepływu:

 • sumaryczne wydajności instalacji wentylacji,
 • pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach, oraz zakończeniach przewodów,
 • pomiary ciśnienia powietrza w przewodach wentylacyjnych, straty ciśnienia na urządzeniach filtrowentylacyjnych,
 • pomiary wydajności i ciśnienia w instalacjach wykorzystujących system różnicowania ciśnień w szczególności,
 • oddymianie dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, szybów windowych,
 • pomiary temperatury powietrza,
 • wykonywanie regulacji instalacji wentylacyjnych.
Pomiary hałasu:
 • pomiary hałasu na zewnątrz budynków powstałe od urządzeń,
 • pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń w wyniku pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • pomiary tła i środowiskowe na potrzeby projektowania tłumików, ekranów, przegród i zabudów tłumiących.
Pomiary szczelności:
 • pomiary szczelności sieci przewodów,
 • pomiary szczelności urządzeń,
 • pomiary szczelności osprzętu.

więcej...

Odwiedź naszą siedzibę:

HAKOM Sp. z o.o. Sp. k.

02-677 Warszawa; ul.Wynalazek 3

Kontakt:

e-mail: serwis@hakom.pl

tel.: +4822 868 56 58